Miljöansvar

Miljöansvar

EL-Returen/EL-Kretsen 
På Bodyfun Healthcare bryr vi oss om både din hälsa och din miljö. Som importör följer vi miljölagstiftningens regler om producentansvar för elavfall genom att vara ansluten till EL-Returen/EL-Kretsen. En miljöavgift är därför inkluderad i priserna på alla våra vibratorer. Detta finansierar EL-Returens/EL-Kretsens återvinningsarbete när dina kunder lämnar in uttjänta elektriska och elektroniska produkter (vibratorer) du köpt av oss till EL-Returens/EL-Kretsens återvinningscentraler som finns i varje kommun. 


FTI (f.d. REPA) 
Bodyfun Healthcare är också anslutet till FTI som på motsvarande sätt tar hand om förpackningsmaterialet på landets återvinningscentraler. Även här är miljöavgifterna för samtliga förpackningar inkluderade i våra priser. Bodyfun är anslutna till REPA

Miljölagen 
Sverige har genom internationella miljöavtal förbundit sig att återvinna vissa mängder avfall såsom pappers- och plastförpackningar, elektronikskrot (inklusive vibratorer), batterier och en mängd andra produkter. Detta innebär att alla som importerar produkter för vidareförsäljning i Sverige, oavsett om det är från EU eller andra länder, är tvungna att följa miljölagstiftningen gällande återvinning och redovisning av antalet importerade och försålda produkter och förpackningar. Enligt miljölagen är Bodyfun Healthcare som importör även skyldig att märka samtliga elektroniska produkter med en etikett innehållande Bodyfun Healthcare kontaktinfo.

Detta kallas för producentansvar oavsett om man tillverkar eller importerar en produkt, och dessa regler gäller alla oavsett om det handlar om en enskild butik eller en grossist.

Förutom dryga fasta årsavgifter innebär denna redovisning även ett stort administrativt arbete och avgifter för varje försåld produkt. Underlåtande att redovisa kan medföra dryga böter.


Lever du upp till miljölagstiftningens regler eller handlar du av en miljöcertifierad leverantör?


VAR RÄDD OM MILJÖN OCH TÄNK PÅ BARNENS FRAMTID

Kontakta oss gärna om det är något du undrar över.

Bodyfun Healthcare


Sveriges ledande distributör av intimprodukter.

KONTAKTA OSS


E-post: sales@bodyfunhealthcare.se

Kundtjänst: 070-88 99 479

INFORMATION


Org.nr: 559042-1904

© Copyright. All Rights Reserved.